Pomiar Okien – jak to robimy

imjwahtk

Pomiary okien to bardzo ważny etap przed zamówieniem okien. Od pomiarów zależy poprawność wymiarowa oraz osadzenie okien w otworach okiennych, oczywiście dochodzi do tego również samo wykonanie montażu  Pomiary na budowie kiedy budynek jest w stanie surowym dają możliwość dają możliwość dokładnego sprawdzenia różnic w poziomie nadproży.

ot98x1xa

Wykonujemy pomiary dokonując jednocześnie „niwelacji w budynku ” w zakresie niezbędnym do poprawnego zaprojektowania wymiarów okien(dotyczy budynków w stanie surowym). Używamy laserów krzyżowych oraz laserów obrotowych dzięki którym, możliwa jest niwelacja poziomów nadproży okiennych , oraz wyznaczenie wspólnego poziomu osadzenia wyjść tarasowych (drzwi tarasowe przesuwne i otwierane). Wyjścia tarasowe montowane są na poziomie docelowej podłogi , a z tym związane jest dokładne zaplanowanie poziomu na jakim będzie jej wierzch. Na etapie pomiaru okien w nowych domach zazwyczaj nie ma podłóg, tynków ,wylewek , ale ważne jest zaplanowanie tych warstw i umiejętność przewidzenia jak zmieni się wnętrze po wykonaniu prac wykończeniowych.